Print

Superfit Boss

Är du företagsledare? HelaDu erbjuder dig som chef ett personligt anpassat upplägg, för att nå dina individuella mål. 

Många framgångsrika företagsledare har en gemensam nämnare - de är hälsosamma och har en frisk och välmående kropp. Det finns många undersökningar som visar att hälsovanor har en stor betydelse för karriären. Men vad innebär god hälsa? 

För att orka leda och entusiasmera dina medarbetare, behövs både fysisk och mental styrka. Superfit Boss är ett koncept som ger dig som chef, personligt anpassad och tidseffektiv fysträning, kostrådgivning och mental träning. 

Tillsammans utgår vi från dina individuella förusättningar och utgångsläge, för att sedan sätta upp personliga mål och delmål. 

Intresserad? Kontakt mig för att veta mer.