För företag

Låt oss säga att vara 68 procent av dina medarbetare är engagerade i sina arbeten. Då innebär det att 32 procent går till jobbet utan geist. De levererar kanske bara en halvtid, men vi betalar dem en heltid. 

Nöjdare kunder, bättre försäljning, mer fokus och effektivitet är några av fördelarna som följer av att öka engagemanget i företaget. Men för att lyckas krävs inte bara tydliga mål på bolags- och avdelningsnivå, utan även på individnivå. Det handlar om att orka och det handlar om välbefinnande för såväl individ som företag. 

HelaDu hjälper företagsledare och medarbetare att se det de inte ser och därmed minska luckan mellan nuläge och önskat läge. En arbetsplats bestående av engagerade och friska medarbetare ger mer hälsa åt både individ och företag, vilket kan spara miljoner kronor i engagemangsläckage och sjukskrivningar. 

Börja eller avsluta konferensen, eventet eller kick-offen med en föreläsning kombinerat med ett yogapass. HelaDu skräddarsyr upplägg för just ditt företag. 

HelaDu erbjuder bland annat

Mer information kommer snart. Om du har frågor, kontakta mig på info@heladu.se 

Varför behöver mitt företag en hälsoinvestering?

På senare år har ohälsan accelererat i Sverige. Vi är mer stillasittande än någonsin, sover för lite och stressar för mycket.
Det har genererat i att man har börjat tala om engagemangsläckage på våra arbetsplatser. 

Det har tagits fram en formel som kan användas för att skapa en bild av vad det kostar företaget att ha en delvis oengagerad personal. 

Beräkna andelen oengagerad personal x kostnaden för en halv årslön x antal medarbetare = kostanden för engagemangsläckage. 

Föreställ dig ett företag med 150 anställda, med en årslönekostnad på 450 000 kronor per medarbetare. Om 40 procent av personalen uppger i undersökningen att de inte är fullt engagerade i företagets mål av olika skäl, blir kostnaden för engagemangsläckaget hela 13,5 miljoner kronor per år. Det finns med andra ord enorma vinster att hämta för de företag som inte upplever ett generellt engagemang på arbetsplatsen. 

Men därför är det också viktigt att hitta läckan och orsaken till varför engagemanget sviktar, vilket kan vara svårt på en större arbetsplats. Små hälsoinvesteringar har bidragit till att företag har blivit anmärksningsvärt mer kostnadseffektiva, vilket i sin tur har genererat i förbättrade ekonomiska resultat. Att investera i hälsa är en av de mest lönsamma investeringarna man kan göra som företagare.